تنها راه رسیدن به مرحله بازدارندگی اقتصادی، قطع امید از کمک و همراهی غربی‌ها است. - حضرت امام خامنه ای

خدمات ما

بیمه تکنولوژی تخفیف

قرآن

مجموعه نفیس قرآن به همراه قلم هوشمند نگار شامل : تحقیق ، تفسیر ، ترجمه ، و ترتیل قرآن مجید میباشد که با صوت افراد و قاریان مختلف قابل انتخاب و در دسترس میباشد . این مجموعه شامل منتخب مفاتیح الجنان ، مجموعه کتب عروس ، داماد ، زندگی ، عشق ، کشکول و کتاب راهنمای این قلم قرآنی ارزشمند میباشد .