تنها راه رسیدن به مرحله بازدارندگی اقتصادی، قطع امید از کمک و همراهی غربی‌ها است. - حضرت امام خامنه ای

خدمات ما

بیمه تکنولوژی تخفیف

نهج البلاغه

نهج‌البلاغه نفیس استاد محمد دشتی همراه با تفسیر صحیح متشابهات آوردن نکات تاریخی و اسامی اشخاص در پاورقی ، فهرست موضوعی حدود ۱۸۰۰۰ عنوان همراه با تبیین صحیح اهداف امام علیه السلام در طرح ارزش ها و مبانی اعتقادی.